Also known as: LEXIN-ordbøker på nett

"LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen. Oppslagsordene er valgt ut spesielt for denne målgruppen. I tillegg til hverdagslige ord finner du ord og uttrykk som er nyttige å kunne når man bor i Norge. Ordbøkene passer også for andre som ønsker å lære norsk — bokmål eller nynorsk."

http://lexin.udir.no/?mode=main-page&sub-mode=search&dict=nny-eng-maxi&ui-lang=nbo